خمکاری CNC

خمکاری CNC یک فرآیند فرم دهی ورق های فلزی است

که از مهترین فرآیند های تولید محسوب می شود.

در حقیقت شکل دادن ورق ها روشی برای تبدیل ورق های تخت فلزی به شکل مورد نظر بدون شکست یا نازک شدن موضعی
شدید ورق است

از جمله فرآیند های شکل دهی ورق می توان به خمکاری اشاره کرد.

خمکاری فرآیندی است که در اغلب روش های شکل دادن وجود دارد

از جمله کاربرد های این فرآیند ایجاد انحنا در یک ورق و یا تبدیل

آن ناودانی های با مقطع U،V و در مواردی شکل های حلقوی می باشد.

باتوجه به کاربرد روزافزون و وسیع این فرآیند در صنایع مختلف مواردی از قبیل صنایع خودرو سازی، صنایع هواپیمایی، صنایع

نظامی، لوازم خانگی و…. می توان به اهمیت این فرآیند پی برد.

امروزه با پیشترفت برق آسای تکنولوژی و ورود کامپیوتر به عرصه تولید
و استفاده از ماشین های CNC محصولات تولید شده
با این فرایند با دقت و کیفیتی بسیار بالا ،به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
در حال حاضر این مرکز مجهز به دستگاه های برک CNC بوده و در صورت نیاز به عملیات خمکاری،
پس از تولید قطعات توسط دستگاه های لیزر و پانچ
مطابق نقشه و به پشتوانه تجربه اپراتورها این پروسه قابل انجام خواهد بود.

Bending machine

Bending cnc The process of forming metal sheets is one of the most important manufacturing processes. In fact, sheet forming is a method for converting sheet metal sheets into a desired shape without loosening or sharpening of the sheet material. Among these are the sheet forming processes The ability to bend is noted. The process is often used in many shaping techniques, including the application of the process of creating curvature in a sheet or converting it into sections with U, V, and in some cases circular shapes. The growing use of this process in various industries, such as the automotive industry, the aviation industry, military industry, household appliances, etc. The importance of this process can be realized

خمکاری CNC

Today, with the rapid advent of technology and the entry of the computer into the production and use of CNC machines, the products produced with this process with a high degree of accuracy and quality have increased dramatically. At present, the center is equipped with CNC breakers And if the need for bending operations is performed, after the production of parts by laser and punch devices, according to the map, and with the support of operators, this process can be done.