پنل های دکوراتیو

پنل های دکوراتیو به لطف فناوری و روش های نوآورانه ای که برای ایجاد دیوارها با هر بودجه ای استفاده می شود. راه طولانی را پیموده اند.  یکی دیگر از ویژگی های اضافه شده در استفاده از پانل های دیواری، کامپوزیت های مختلف است. که باعث می شود پانل ها نسبت به پنل های گذشته سبک و راحت تر کار کنند.