قطعات صنایع فلزی

تولیدی صنعتی اسدی نیا تولید و تامین کننده قطعات بیش از 500 واحد صنعتی

فعال در سراسر کشور می باشد که به صورت

هفتگی و روزانه قطعات مورد نظر را ساخته و به مجموعه ارسال می کند.

ناودانی مارپیچ

لوله انتقال گرما
نبشی