برش لیزری

مزایای برش لیزری چیست ؟

برش لیزری فلزات با توجه به استفاده از اشعه لیزر برای برش فلزات
تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش لیزر بسیار ناچیز می باشد.
این امر باعث حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه برش کاری و
عدم ایجاد تغییرات گرمایی شده توسط لیزر می گردد.
سرعت بالا : باتوجه به توان بالا سورس لیزر ،دستگاه های لیزر سرعت بالا برای قطعات بسیار مناسب می باشند.

: Advantages of laser cutting of metals

There is no change in the heat: in the laser cutting of metals, due to the use of laser radia
the focus of the polymer for cutting metals is a very small change in the temperature of the piece
before and after cutting
which preserves the mechanical and physical properties of the cut pieces By laser

 : High speed laser
Due to the high power of the laser beam, high-speed laser machines are very suitable for laser cutting

سازگاری با اتوکد :
از آنجا که سیستم کنترل برش لیزری cnc می باشد:
به راحتی می توان فایل های طراحی شده توسط نرم افزار اتوکد را به عنوان نقشه برش قطعات فلز استفاده نمود.

برش نقوش پیچیده :
در این تکنولوژی با برشکاری توسط لیزر امکان برش نقوش پیچیده بر روی فلزات به سادگی فراهم می باشد. یا به عبارت دیگر هر نقشه دوبعدی قابل اجرا می باشد.

گروه اسدی نیا آماده هرگونه همکاری جهت برشکاری لیزری با شما عزیزان است.

Compatibility with autocad

 Since the cnc laser cutting control system is used, laser cutting files designed by the autocad software can be easily used as a laser cutting plan for metal parts.

Cutting of complicated motifs:

In laser cutting technology, metals can be easily cut onto complicated motifs. In other words, each two-dimensional map can be executed. Physical non-contact: In metal laser cutting, there is no physical pressure on the cutting unit and there is no crushing on the edges of the cut-off piece. This makes laser cutting technology very important in making sensitive parts. Laser Cutter Accuracy Laser cutting accuracy of metals is much higher than similar methods, and accuracy can be expected depending on the thickness of the piece between 0.02 and 0.1.